ZÁKLADNÍ INFORMACE O SAMOSTATNÉM ZPROSTŘEDKOVATELI

podle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

 

INCOMIA s.r.o., IČ: 26049597, se sídlem 9. května 640/22, Tábor 390 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl C, vložka 11139, internetové stránky: http://www.incomia.cz/, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 602 364 185 (dále „Zprostředkovatel“ nebo „Společnost“). 

 

 

Společnost INCOMIA s.r.o. zastupuje Mgr. Stanislav Jíra, jednající a odpovědná osoba.

Zprostředkovatel je v souladu se zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZoDPZ“) držitelem oprávnění k činnosti samostatného Zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností Zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále „VZ“)

Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném Českou národní bankou. Zápis Zprostředkovatele a jeho VZ v registru České národní banky může zákazník nejlépe ověřit na internetových stránkách: www.cnb.cz nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

 

Od 01.12.2018 vstoupil v platnost zákon č. 170/2018 o distribuci pojištění a zajištění, kterým se společnost INCOMIA s.r.o. řídí.

Na požádání je samostatný zprostředkovatel  povinen  předložit zákazníkovi osvědčení o svém zápisu do registru a  osvědčení o odborné způsobilosti samostatného zprostředkovatele, jeho zaměstnanců a vázaných zástupců.

Samostatný zprostředkovatel prohlašuje, že nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích  právech a kapitálu pojistitelů převyšující 10 %.

Samostatný  zprostředkovatel prohlašuje, že pojistitelé, respektive osoby ovládající pojistitele, nemají přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích  právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %.

Samostatný  zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou a na požádání je povinen sdělit klientovi způsoby svého odměňování .

Samostatný zprostředkovatel splňuje podmínky dle § 13  zákona č. 170/2018 Sb o distribuci pojištění a zajištění a má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti.

Samostatný zprostředkovatel bude pro komunikaci se zákazníkem používat český jazyk. V tomto jazyce bude zákazník od Zprostředkovatele dostávat dokumenty a jiné informace. Zákazník může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (email).

Zákazník má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené právními předpisy Zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat.

Samostatný prostředkovatel v souladu se ZoDPZ vydává pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „Pravidla řízení střetu zájmů“). Cílem Pravidel řízení střetu zájmů je při zprostředkování pojištění efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.  Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Zprostředkovatel upřednostní vždy zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které jsou se Zprostředkovatelem majetkově nebo jinak propojeny.

  

Stížnost na samostatného zprostředkovatele lze podat u České národní banky Na Příkopě 28,115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.