SPOLUPRÁCE V PRŮBĚHU TRVÁNÍ POJISTNÝCH SMLUV

 

  • Správa pojistných smluv a komunikace s pojistitelem a klientem.

  • Aktualizace smluv v závislosti na změnách probíhajících u klienta, dodatky, výpovědi, vinkulace atd.

  • Obnova a prolongace pojistných smluv.

  • Zpracování podkladů pro registraci škodních událostí, kontrola správnosti a včasnosti likvidace pojistné události pojišťovnou.

  • Poskytování informací o změnách a novinkách v nabídce pojistných produktů.

  • V případě potřeby, proškolení pracovníků klienta v základních otázkách pojištění a postupech při hlášení vzniku pojistných událostí apod.

  • Na základě poskytnutých nabídek pojišťoven provedeme rozbor včetně doporučení pojistitele.

  • Při doporučení důsledně dbáme na vyváženost rozsahu pojistného krytí a ceny pojištění, aby náš klient neplatil více než je nutné a získal maximum pojistné ochrany.

  •  Aktualizace pojistných smluv