ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

 1. Zjištění potřeb, požadavků a cílů a pojistného zájmu zákazníka
 2. Přijetí plné moci k zastupování v oblasti pojištění udělené zákazníkem
 3. Porovnání stávajícího pokrytí pojistných nebezpečí s objektivní potřebou, zjištěnou potřebou existujících rizik klienta.
 4. Návrh na optimalizaci pojistného krytí podle individuální potřeb a požadavků klienta.
 5. Zpracování  podkladů pro nabídky pojištění.
 6. Vyhodnocení nabídek pojišťoven a vypracování doporučení s ohledem na specifické požadavky klienta.

 7. Obsahová a formální kontrola pojistné smlouvy před jejím uzavřením mezi pojišťovnou a klientem.

 

Seznámení klienta před uzavřením pojistné smlouvy, že  převzal v listiné podobě  nebo jiné textové podobě (např. CD) či v elektronické podobě na své emailové adrese následující dokumenty:

 1. předsmluvní informace 
  • zjištění potřeb, požadavků, cílů a pojistného zájmu zákazníka
  • informace o pojišťovně
  • záznam z jednání
  • produktový list 
  • všeobecné pojistné podmínky
 2. Po uzavření pojistné smlouvy  klient obdrží tyto dokumenty :
  • pojistnou smlouvu
  • všeobecné pojistné podmínky
  • pojistné podmínky asistenčních služeb 
  • záznam z jednání s klientem k pojistné smlouvy
  • potvrzení, v jakém postavení  pojišťovací zprostředkovatel  s klientem jednal (pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř)