ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

 1. Zjištění potřeb, požadavků a cílů a pojistného zájmu zákazníka
 2. Přijetí plné moci k zastupování v oblasti pojištění udělené zákazníkem
 3. Porovnání stávajícího pokrytí pojistných nebezpečí s objektivní potřebou, zjištěnou potřebou existujících rizik zákazníka.
 4. Návrh na optimalizaci pojistného krytí podle individuální potřeb a požadavků zákazníka.
 5. Zpracování  podkladů pro nabídky pojištění.
 6. Vyhodnocení nabídek pojišťoven a vypracování doporučení s ohledem na specifické požadavky zákazníka.

 7. Obsahová a formální kontrola pojistné smlouvy před jejím uzavřením mezi pojišťovnou a zákazníkem.

 

Seznámení zákazníka před uzavřením pojistné smlouvy, že  převzal v listinné podobě  nebo jiné textové podobě (např. CD) či v elektronické podobě na své emailové adrese následující dokumenty:

 1. Před uzavřením pojistné smlouvy  - předsmluvní informace 
  • souhlas se zpracováním osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů (citlivé údaje)
  • zjištění potřeb, požadavků, cílů a pojistného zájmu zákazníka
  • informace o pojišťovně
  • záznam z jednání
  • produktový list 
  • všeobecné pojistné podmínky
 2. Po uzavření pojistné smlouvy:
  • pojistnou smlouvu
  • všeobecné pojistné podmínky
  • pojistné podmínky asistenčních služeb 
  • záznam z jednání  - informace a požadavky klienta 
  • záznam z jednání  - doporučení a důvody pro sjednání 
  • potvrzení, v jakém postavení  samostatný zprostředkovatel  s klientem jednal (pojišťovací agent nebo pojišťovací makléř)