NABÍDKA KOMPLETNÍCH SLUŽEB INCOMIA s.r.o.

 

 •  Poskytujeme poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví.

 •  Na základě zjištění potřeb, požadavků a cílů a pojistného zájmu zákazníka  doporučíme  pojistný produkt, který nejlépe vyhovuje jeho potřebám pokrytí pojistných rizik.

 •  Vyhodnocujeme pro své zákazníky vývoj pojišťovacího trhu a vývojové tendence pojištění s ohledem na probíhající legislativní změny.

 •  Informujeme o nových nabídkách a sledujeme finanční výsledky pojistitelů včetně kvality jejich zajištění.

 •  Vypracováváme koncepci pojištění směřující k maximální pojistné ochraně proti škodám, které by ekonomicky ohrožovaly zákazníka.

 •  Vytváříme pojistný program, který je vypracován tak, aby omezoval možná rizika ohrožující majetek a podnikatelské činnosti zákazníka.

 •  Zpracováváme podklady pro nabídku pojištění.

 •  Provádíme posouzení nabídek pojišťoven pro zákazníka tak, aby získal informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých nabídek.

 •  Prováděním rozboru pojistných nebezpečí jednotlivých pojišťoven se snažíme dosáhnout kvalitní pojistné ochrany zákazníka.

 •  Zákazníkům pomáháme při registraci škodní události a dbáme na správnost a včasnost likvidace pojistné události pojišťovnou.

 •  Provádíme správu pojištění (projednávání změn, případných dodatků, výpovědí a podobně).