Úrazové pojištění

 • pojištění zproštění od placení pojistného z důvodu přiznání invalidity

 • pojištění zproštění od placení pojistného z důvodu ztráty zaměstnání

 • pojištění závažných onemocnění

 • pojištění neschopnosti splácet úvěr v případě ztráty zaměstnání

 • pojištění smrti úrazem

 • pojištění trvalých následků úrazu

 • pojištění pobytu v nemocnici při úrazu

 • pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci

 • pojištění pobytu v nemocnici při nemoci nebo těhotenství

 • pojištění služeb zdravotní asistence

 • celoroční cestovní pojištění

 • krátkodobé cestovní pojištění

 

dum

Pojištění majetku

 • pojištění trvale obývané domácnosti

 • pojištění rekreační domácnosti

 • pojištění stavby

 • pojištění rekreační stavby

 • pojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě

 • pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

 • pojištění odpovědnosti  vyplývající z výkonu vlastnictví k rodinnému domu (chatě, chalupě),                                                  bytu v osobním vlastnictví nebo bytovému domu

 • pojištění právní ochrany rodiny

 • pojištění nákladů na léčbu zvířat

 

 autoPojištění vozidel

 • pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

 • havarijní pojištění vozidla – živel

 • havarijní pojištění vozidla – vandalismus

 • havarijní pojištění vozidla – odcizení

 • havarijní pojištění vozidla – havárie včetně střetu se zvířetem 

 • havarijní pojištění vozidla –srážka jedoucího vozidla se zvířetem

 • havarijní pojištění vozidla – poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

 • pojištění ztráty hodnoty nového vozidla

 • pojištění  úrazu ve vozidle  -  pojištění řidiče

 • pojištění zavazadel

 • pojištění skel

 • pojištění rozšířených asistenčních služeb

fabrika

Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik

 • pojištění staveb
 • pojištění movitých věcí – živel
 • pojištění movitých věcí – odcizení
 • pojištění přerušení provozu
 • pojištění strojů
 • pojištění elektronických zařízení
 • pojištění stavebně montážních rizik
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění lesních školek či lesů
 • pojištění záruk
 • pojištění finančních ztrát
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • pojištění odpovědnosti zasílatele
 • pojištění odpovědnosti drážního dopravce
 • pojištění přepravy zásilek
 • pojištění jednorázových akcí
 • pojištění členů řídících orgánů
 • pojištění živelní

 

traktorZemědělské pojištění

 • pojištění plodin
 • pojištění hospodářských zvířat
 • pojištění zemědělských staveb a zásob
 • pojištění zemědělské techniky

 

 

 

Pojištění právní ochrany

 • pro vozidla
 • pro řidiče vozidel
 • pro případ úrazu při výdělečné činnosti
 • pro zaměstnance v pracovněprávních sporech
 • pro fyzické osoby výhradně při jejich nevýdělečných činnostech
 • právní ochrana pro podnikatele
 • právní ochrana pro soukromé lékaře, lékárníky a veterináře
 • právní ochrana pro vzdělávací a výchovná zařízení
 • právní ochrana myslivce
 • právní ochrana pro sportovce

                                                                                                                                                                                                                                                                       45136795