INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

 

Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako:

  1. pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny v registru ČNB jako spolupracující pojišťovny Zprostředkovatele
  2. pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem, která musí mít písemnou smlouvu.

 

INCOMIA s.r.o. aktuálně spolupracuje s těmito pojišťovnami působícími na pojistném trhu v ČR:

 

V postavení pojišťovacího agenta na základě smlouvy o obchodním zastoupení:  

Allianz pojišťovna, a.s.

Axa pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurence Group

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

DIRECT  pojišťovna, a.s.

Generali Česká pojišťovna, a.s.

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurence Group

Slavia pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.

 

 

V postavení  pojišťovacího makléře na základě smlouvy o spolupráci:

Allianz pojišťovna, a.s.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurence Group

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB

DIRECT  pojišťovna, a.s.

Generali Česká pojišťovna, a.s.

Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurence Group

UNIQA pojišťovna, a.s.

Euler Hermes  SA, organizační složka

Pojišťovna VZP, a.s.

Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, a.s. organizační složka

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 

 

 

INCOMIA s.r.o. svoji činnost vykonává s odbornou péčí, chrání zájmy spotřebitele dle zákona  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, neuvádí nepravdivé, nepřesné, nedoložené, neúplné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb poskytovaných služeb.

Zpracování osobních údajů se provádí  v souladu v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou představuje nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů  a související předpisy.

Z jednání, které vedlo ke sjednání nebo podstatné změně pojištění vyhotovuje samostatný zprostředkovatel zákazníkovi „Záznam z jednání“ obsahující požadavky, cíle a potřeby zákazníka související s daným pojištěním, doporučení a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro sjednání nebo podstatnou změnu daného pojištění podle § 79 zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Zprostředkovatel při zprostředkování pojištění neposkytuje zákazníkovi radu ve smyslu ustanovení § 78 ZoDPZ.

Zprostředkovatel nesjednává „životní pojištění“.

PREZENTACE SLUŽEB

INCOMIA s.r.o. nabízí komplexní zpracování nabídek  v oblasti  pojištění. Provádí  analýzu pojistných rizik, pojistných produktů a na jejich základě vypracovává návrhy pojistných smluv.  Cílem je doporučit klientovi uzavření pojistné smluvy na základě analýzy konkurenčních pojistných produktů s ohledem na jeho potřeby a požadavky. Dále provádí správu uzavřených pojistných smluv, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí. Zastupování klienta se děje na základě zmocnění, případně mandátní smlouvy.

V ZASTUPOVÁNÍ NAŠE SPOLEČNOST ZÚROČUJE:

  • dlouholetou zkušenost v pojišťovnictví získanou dlouholetou praxí v oboru

  • absolvovanými semináři a školeními

  • spoluprací s profesionálními odborníky