INCOMIA s.r.o. vystupuje jako pojišťovací zprostředkovatel, který je zapsán v registru vedeného Českou národní bankou. INCOMIA  s.r.o. vystupuje v pozici pojišťovací makléř číslo registrace 013979PM  a pojišťovací agent číslo registrace 018041PA, odborník znalý komplexní problematiky pojištění, který zastupuje svého klienta v jednání s pojišťovnami a ve všech činnostech a úkonech nutných pro vznik a správu pojistných smluv včetně likvidace pojistných událostí. Vždy hájí zájmy svého klienta a jeho cílem je dosáhnout optimální relace mezi kvalitou a cenou krytí pojistného rizika a nedopustit, aby jakékoliv pojistné riziko ohrožující jeho klienta zůstalo z jakýchkoliv důvodů nekryto pojistnou smlouvou.

 

Kdo je pojišťovací makléř ?

Pojišťovací makléř pracuje na základě smlouvy o spolupráci s vybranými pojišťovnami.

 

Kdo je pojišťovací agent ?

Pojišťovací agent  pracuje na základě smlouvy o obchodním zastoupení  s vybranými pojišťovnami.

 

Kolik zaplatíme za službu poskytovanou pojišťovacím makléřem a  pojišťovacím agentem?

Služba pojišťovacího makléře a pojišťovacího agenta je pro klienta zcela zdarma. Podle zvyklostí je odměna hrazena pojišťovnou, u které pojišťovací makléř nebo pojišťovací agent pojistný obchod uzavřel.